Neděle . . 2018. Dnes má svátek , zítra .
   
Hlavní stránka arrow Tipy na výlety
Hlavní menu
Hlavní stránka
Aktuální informace
O regionu
Obce regionu
Mikroregiony a svazky obcí
Tipy na výlety
Dopravní informace
Vyhlášky a nařízení
Zásady a jiné předpisy
Vyhledávání
Důležitá telefonní čísla
Tipy na výlety Tisk
Benátky nad Jizerou
Přijíždějícího návštěvníka již z dálky upoutá panorama města s vinicí a zámeckým areálem, který je svou polohou na ostrohu nad řekou Jizerou dominantou celého kraje. Historické město bylo založeno v letech 1343 – 1346 Janem z Dražic, který sídlil na hradě Dražice, jehož zříceniny leží asi 3 km proti proudu Jizery od zámku. Pro zpestření volného času je zde možné navštívit golfový areál.
www: http://www.benatky.cz
 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Historie Staré Boleslavi sahá až hluboko do středověku. Středověké přemyslovské hradiště vzniklo pravděpodobně na přelomu 9. a 10. století. Proslavila je významná historická událost, zavraždění knížete Václava bratrem Boleslavem u vchodu do kostela sv. Kosmy a Damiána 28. září zřejmě roku 935.
www: http://www.brandysnlab.cz/uvod.htm
 
Čáslav
Město bylo založeno v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. v místě staršího osídlení. Mezi nejvýznamnější památky patří kostel sv. Petra a Pavla ze 13. století, jehož součástí je románský kostel sv. Michala z 11. století.
www: http://caslavsko.cz/caslav
 
Čelákovice
Základem pozdějšího města se stala slovanská osada, doložená již v 9. století. Čelákovice jsou prvně připomínány v roce 1290. Koncem 12. století zde byla vybudována tvrz a románský kostel Nanebevzetí Panny Marie, tvořící se sousední tvrzí a mlýnem tzv. „Hrádek“. Tvrz byla rekonstruována v letech 1973 – 1982 do stylu goticko–renesanční stavby. Je chráněnou kulturní památkou a sídlem Městského muzea.
www: http://www.celakovice.cz
 
Kosmonosy
Kosmonosy leží severně od Mladé Boleslavi. První písemný záznam pochází z roku 1186. Významnou památkou je klášter z let 1688 – 1692. Zrušen byl v josefínské době. Od roku 1867 je zde ústav pro choromyslné. Z klášterního komplexu vystupuje kdysi řadový, nyní farní kostel Povýšení sv. Kříže. Dále je zajímavá barokní Loreta, barokní zámek či dětský pravěký skanzen Altamira.
www: http://www.kosmonosy.cz
 
Kouřim
Nejstarší město v Čechách s ojediněle zachovalým komplexem hradeb, raně gotickým chrámem sv. Štěpána s kaplí sv. Kateřiny a gotickorenesanční zvonicí nesoucí obrácené zvony. Zajímavé je i Muzeum lidových staveb z různých oblastí Čech.
www: http://www.kourim-radnice.cz
 
Kutná Hora
Historie Kutné Hory je nerozlučně spjata s dolováním stříbra, ve 2. polovině 13. století se původně hornická osada rychle přeměnila na královské město, které svým bohatstvím konkurovalo Praze na poli hospodářském, politickém i kulturním. Přelom v dějinách Kutné Hory znamenal rok 1300, kdy král Václav II. vydal zákoník lus regale montanorum a uskutečnil mincovní reformu. K nejzajímavějším místům patří Vlašský dvůr, kostel sv. Jana Nepomuckého, kaple Božího těla, chrám sv. Barbory nebo nedaleká Kostnice.
www: http://www.kutnahora.cz
 
Libice nad Cidlinou
 
Největšího rozkvětu doznala Libice v polovině 10. století, kdy sem Slavníkovci přenesli svoje sídlo z nedaleké Kouřimi. Nejvýznamnějšími stavbami byl knížecí palác a na tehdejší dobu monumentální kamenný kostel. Boj mezi knížecími rody o nadvládu v Čechách vyústil v roce 995 ve vypálení Libice a vyvraždění jejího obyvatelstva. Ačkoliv hradiště bylo znovu osídleno, již nikdy nenabylo dřívějšího významu. Obec byla pro svůj kulturní, historický a archeologický význam vyhlášena v roce 1961 památkovou rezervací, prostor vnitřního hradiště je národní kulturní památkou. Na bývalé akropoli hradiště jsou prezentovány půdorysy hlavních slavníkovských staveb a nedávno odhalený pomník sv. Vojtěcha a Radima. Místo zůstává celoročně volně přístupné . Značné oživení přineslo obci vybudování cyklostezky, která vede krásnou přírodou po břehu řeky Labe z Nymburka přes Poděbrady až na soutok s Cidlinou.
www: http://libice.wz.cz/
 
Loučeň a Jabkenická obora
 
Mezi přírodní zajímavosti Loučeňska patří Jabkenická obora. Původně se jmenovala Loučeňská, protože sahala až k Loučeni a pravděpodobně navazovala na zámecký park. Byla založena za Furstenberků koncem 18. století. Dlouho byla bez zvěře. Teprve v letech 1803 – 1804 ji zvelebil inženýr Jungmann, polesný v Jabkenicích. Postavil v ní krásný altán „Gloriet“ a zřídil u něj zahrádku s rybníčkem. Altán je dnešní myslivna Loučeňka. První jeleni byli do obory přivezeni z křivoklátských lesů v roce 1804. V dalších letech byla obora zvelebována novým majitelem, rodem Thurn Taxisů. Za knížete Alexandra Thurn Taxise sem byla vysazována i cizokrajná zvěř. Obora byla zrušena v roce 1943 a obnovena až v roce 1964. Má 530 ha a je určena k chovu dančí zvěře. V oboře se konaly vzpomínkové oslavy na Bedřicha Smetanu. Jako první to byl koncert v roce 1921, v roce 1924 velké oslavy při odhalení pomníku. V letech 1928 a 1944 se zde hrála opera Prodaná nevěsta a v roce 1948 opera Dvě vdovy.
 
Otevřeno:
  leden, únor, březen: soboty, neděle a svátky 11,00 - 17,00 hodin
  duben, květen: zákaz vstupu
  červen, červenec, srpen, září: otevřeno denně (mimo pondělí) 9,00 - 18,00 hodin
  říjen, listopad, prosinec: soboty, neděle a svátky 10,00 - 16,00 hodin
 
www: http://mesta.obce.cz/loucen/zajimavosti.htm
 
Lysá nad Labem
První historická zmínka o původní osadě je z 11. století. V roce 1291 královna Guta povýšila Lysou nad Labem na město. Největšího rozkvětu doznalo město za rodu Šporků, zejména Františka Antonína. Dominantu města tvoří Augustiniánský klášter, zámecký objekt a kostel sv. Jana Křtitele s barokními sochami na ohradní zdi. Zámecký park je zdoben ojedinělým komplexem alegorických soch, který nemá v podstatě ve světě obdoby. Za zmínku stojí budova staré radnice z roku 1747 a budova muzea z roku 1754 s expozicí prof. Bedřicha Hrozného (orientalisty světového původu).
www: http://www.mestolysa.cz
 
Městec Králové
Městec Králové leží na mírně zvlněném okraji Polabské nížiny. Jeho založení klademe před rok 1357. Mezi zajímavosti města patří zejména soubor soch trpaslíků na nároží domu čp. 117 (budova Staré pošty). Jedná se o pěkné ukázky barokního sochařství (Braunova škola). Významnou památkou je i kostel sv. Markéty. Jedná se o katolický novorománský kostel, postavený v letech 1792 – 1794. V roce 1856 byl přestavěný.
www: http://www.mesteckralove.cz
 
Mladá Boleslav
Město ležící při dálnici E 65 je známé především automobilovou výrobou. Významnou památkou je hrad, jehož počátky sahají do 2. poloviny 9. století. Nejstarší mladoboleslavskou budovou je městský palác Templ z konce 15. století. Škoda Auto Museum prezentuje více než stoletou historii automobilového průmyslu, u jejichž počátků stáli v roce 1895 Václav Klement a Václav Laurin.
www: http://www.mb-net.cz
 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Hřebčín, založený roku 1579 císařem Rudolfem II. nabízí svým návštěvníkům vznešené starokladrubské bělouše, stáje z první poloviny 19. století, rozlehlé pastviny a stará stromořadí.
 
Otevřeno:
  duben + říjen: prohlídky v 11:00, 13:00, 14:30 a 16:00 hodin
 
www: www.nhkladruby.cz
 
Přerov nad Labem – skanzen
Skanzen se rozrůstá od roku 1967 kolem tzv. „staročeské chalupy“, která byla národopisným muzeem již na konci 19. století. V současnosti se zde nachází 32 objektů, většinou přenesených ze středního Polabí. V interiérech se předvádí život venkovského lidu od konce 18. do poloviny 20. století.
 
Otevřeno:
duben + říjen: úterý – neděle 9:00 – 16:00 hodin
  prosinec: pátek – neděle 10:00 – 15:00 hodin
 
www: www.polabskemuzeum.cz
 
Sadská
Domněle nejstarší písemná zmínka je z roku 993 v zakládající listině Břevnovského kláštera. Kolem roku 864 na východní části kopce dle legendy založil sv. Cyril kapli sv. Klimenta. Na ochranu zemské cesty bylo na západní části kopce zřízeno a dále rozšiřováno opevnění, později knížecí a následně královský hrad, oblíbený českými panovníky. Mezi památky patří zejména kostel sv. Apolináře, kaple Bolestné Panny Marie, zvonice u náměstí, škola či radnice.
www: http://www.mesto-sadska.cz
 
Zámek Dětenice
 
Původně gotická tvrz byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek. Nejvýznamnější však byla přestavba, která proběhla v letech 1762 – 1765, kdy zámek dostal svou nynější pozdně barokní podobu. Roku 1948 vyvlastnil zámek stát a nechal ho zpustnout. V letech 1998 – 2000 proběhla nákladná rekonstrukce a zámek i s přilehlými pivovarem je tak nyní opět otevřen veřejnosti.
 
Otevřeno:
duben + říjen: sobota, neděle 10:00 – 17:00 hodin
květen – září: úterý – neděle 10:00 – 17:00 hodin
 
www: www.detenice.cz
 
Zámek Kačina
 
Zámek Kačina patří mezi naše nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Dal ho postavit hrabě J. R. Chotek v letech 1802 – 1822 stavitelem J. Fischerem z Drážďan. Dnes zde sídlí Národní zemědělské muzeum. Pro návštěvníky jsou připraveny 3 prohlídkové okruhy s expozicí zemědělství i životního stylu české šlechty v 19. a 20. století.
 
Otevřeno:
duben + říjen: denně 8:00 – 17:00 hodin
 
www: www.kacina.cz
 
Zámek Karlova Koruna
 
Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou dal postavit jako své reprezentační sídlo v letech 1721 – 1723 hrabě František Ferdinand Kinský. Plány zámku vypracoval Giovanni Santini – Aichl a stavbu pak vedl další ze známých stavitelů vrcholného baroka F. M. Kaňka. Kolem zámku se rozkládá rozsáhlý anglický park. V interiéru zámku je připravena expozice dějin rodu Kinských v portrétech a chovu koní Kinských chlumeckých plaváků.
 
Otevřeno:
duben + říjen: sobota, neděle, svátky 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin
květen – červen + září: úterý – neděle 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin
 
www: www.kinsky-dal-borgo.cz
 
Počet přístupů  
(C) 2018 Poděbradsko region
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.